ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Najora Jurr
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 2 July 2017
Pages: 470
PDF File Size: 15.37 Mb
ePub File Size: 7.78 Mb
ISBN: 490-7-17770-792-7
Downloads: 89874
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tecage

Crtati u zadanom mjerilu. Dva su promjera konike konjugirana ako prvi raspolavlja tetive paralelne s drugim promjerom, i obratno. Lejeznice O prodorima uglatih i oblih ploha Vrste prodornih krivulja 4.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb – Free Download PDF

Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini Eljenice Options Prijavite se. AB i CD konjugirani su promjeri elipse.

Nivo-linija je prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka. Prodor valjka i torusa 2. With over 8 million views every month, we are touching the lives of people in the remotest corners of the country.

Prema prostorna se krivulja 4. Please help us to share our service with your friends. Primjena prodora dvaju rotacijskih valjaka u kosoj projekciji s pogledom odozdo. Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2.

  DIN 17205 PDF

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb

Trokut se ABC na sl. Presjek realne algebarske plohe je algebarska krivulja n-tog reda. S0 s1 V0 6. Predavaanja projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica.

Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme. Postoji i druga varijanta. Te plohe mogu biti uglate ili oble. U ovom primjeru za konstrukciju plohe usjeka s vanjske strane zavoja valjak diramo slijeva, a za unutarnju stranu zavoja zdesna. Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako predzvanja zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija.

Introducing Unacademy Knowledge Hats!

Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u potpunosti prolazi kroz drugo tijelo. Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. Thank you for interesting in our services.

V Brdo je topografska ploha. O pravilnim geometrijskim tijelima — i Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Paralelne ravnine imaju paralelne tragove. Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija. Asimptote se mogu dobiti kao u ili perspektivnom kolineacijom: Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad.

  APHRA BEHN THE UNFORTUNATE HAPPY LADY PDF

Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna. Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Unacademy Learning App Predvanja Obrazovanje. Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte ravnine.

Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu. Konstruirati veliku i malu os elipse.

A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev eljezniice sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu.

Tangenta t1 paralelna je s t.

Author: admin